Restjes verwerken

Feedback Global werkt aan het creëren van een duurzaam voedselsysteem. Hier vind je enkele smakelijke recepten uit hun projecten waarin restjes worden verwerkt. Deze recepten werken in je keuken thuis, maar kunnen ook worden opgeschaald voor centrale keukens. 

De link leidt naar een Engelstalige website.

 

Download Button, NL

De eigen kracht en vaardigheden van iemand ontdekken

Als coach willen we manieren vinden om mensen hun eigen kracht en vaardigheden te laten ontdekken. Er zijn verschillende tools beschikbaar die ons daarbij kunnen helpen (de links leiden naar webpagina’s in het Engels):  

VIA strengths finder – dit is een gratis online wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst om de vaardigheden van mensen aan te tonen.  

SWOT-analyse – deze bestaat uit een aantal vragen om iemand aan het denken te zetten over de eigen sterke kanten, zwakke kanten en kansen. Een gratis werkblad is verkrijgbaar bij MindTools. 

Sterke kanten en kwaliteiten-werkblad – Dit is bedoeld om mensen na te laten denken over complimenten die ze hebben ontvangen, de momenten waarin ze zich gelukkig voelden, uitdagingen die ze met goed gevolg hebben opgelost en meer. Dit gratis werkblad is verkrijgbaar bij MindTools.